Cjenik usluga

CJENIK

Članak 16.
KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosakupoprodajne cijene
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 2 %

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
1-3 %

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 1-3 %

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine 1-3 %

Kod zakupa i najma nekretnine primjenjuje se slijedeći cjenik:

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE – provizija od najmodavca (zakupodavca)
Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno) 100 %
Minimalno 150 %
Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više 150%
Maksimalno

UNAJMLJIVANJE – provizija od najmoprimca (zakupnika)
Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno) 100 %
Minimalno za najam 150 %
Za najam ili zakup trajanja od 3 do 9 godina 200 %
Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

OSTALE USLUGE
Poslovno savjetovanje i angažiranje posrednika 250,00 kn/sat
** Procjena tržišne vrijednosti nekretnine
*Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog 
plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne 
uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta agencije
200,00 kn + troškovi za takse
*
Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog  plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne  uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije 200,00 kn/sat + troškovi za takse
* Usluga izrade Predugovora o kupoprodaji
* Usluga izrade Tabularne izjave
* * Usluga izrade Ugovora o kupoprodaji
* Usluga izrade prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i usluge uknjižbe prava vlasništva kod zemljišnoknjižnog odjela
* Usluga prijave poreza na promet nekretnina

** za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku proviziju kod prodaje nekretnine