Uvjeti i pravila korištenja

    Temeljne odredbe

    Uvjeti i pravila korištenja vrijede za web stranicu www.moreta-nekretnine-vodice.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.moreta-nekretnine-vodice.com, dalje u tekstu Moreta.
    Ova web stranica u vlasništvu je obrta za promet i posredovanje nekretninama, dalje u tekstu Moreta.
    Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge ove web stranice.

    Opće odredbe

    Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Moreta. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.     
    Moreta vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.   
    Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Moreta ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.
    Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Moreta nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
    Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Morete.
    Moreta ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
    Moreta ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku.
     Moreta sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Moreta ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Moreta će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.